Privātuma politika

Uzņēmuma datu aizsardzības vadlīnijas

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai (datu subjektam) informāciju par datu apstrādes mērķi un apjomu, aizsardzību, apstrādes laiku un datu subjekta tiesībām.

CORETTI rūpējas par klienta privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro klienta tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un Padomes 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 2016. gads par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti (Datu regula) un citiem piemērojamiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

 1. Personas datu apstrādes un kontaktinformācijas kontrolieris

SIA “CORETTI”

Dzirnavu iela 91, Centra rajons, Rīga, LV-1011

Tālrunis: +37167 288 335

E-pasts: info@coretti.lv

 1. SIA CORETTI apstrādā personas datus, lai izpildītu līgumsaistības ar klientiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, kā arī lai nodrošinātu uzņēmuma grāmatvedības vajadzības.
 2. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu subjekti ir devuši piekrišanu viņu datu apstrādei un / vai apstrādei. personas dati ir nepieciešami līguma izpildei vai darbību veikšanai līgumā, kur datu subjekts ir līgumslēdzēja puse pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

Uzņēmums arī apstrādā personas datus saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” prasībām.

Netiek izveidoti atsevišķi klientu profili, nosūtīti komerciālie paziņojumi un netiek glabāti personas dati, lai tos izmantotu potenciālajam pieprasījumam nākotnē.

 1. Personas datu apstrādes joma

SIA CORETTI apstrādā katram konkrētajam līgumam nepieciešamos personas datus, ti, personas datus, kas identificē Klientu, – vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontaktinformāciju, kas var būt arī IP adrese, kā arī personas datus, ko Klients sniedzis saskaņā ar pakalpojuma saturu.

Uzņēmuma grāmatvedības vajadzībām mēs likumīgajā termiņā apstrādājam grāmatvedības reģistros un norēķinu dokumentos iekļautos datus, ieskaitot personas datus.

 1. Personas datu glabāšana

SIA CORETTI nodrošina, ka Klienta sniegtajiem datiem piekļūt nevar trešās personas, kā arī datus bez datu subjekta piekrišanas nevar pārsūtīt citiem komersantiem.

Uzņēmums glabā personas datus līdz pilnīgai līgumsaistību izpildei, kā arī visā garantijas laikā, lai nodrošinātu iespējamo domstarpību pareizu nokārtošanu.

 1. Sīkdatnes

Vietne izmanto sīkdatnes. Tie ir mazi faili, kurus pārlūks automātiski izveido un saglabā klienta elektroniskajā ierīcē (klēpjdatorā, planšetdatorā, viedtālrunī utt.), Kad klients apmeklē vietni. Sīkdatnes nekaitē klienta ierīcēm, nesatur vīrusus, Trojas zirgus vai citu kaitīgu programmatūru.

Sīkdatnēs informācija tiek saglabāta, katra no tām izveido savienojumu ar noteiktu termināļa lietojumprogrammu. Tomēr tas nenozīmē, ka mēs varam nekavējoties identificēt Klientu.

Sīkdatņu izmantošana kalpo iepirkumu groza iestatījumu saglabāšanai un ļauj Klientam iepirkties ar iepirkumu groza sistēmu. Bez Klienta piekrišanas sīkdatņu izmantošanai šis pakalpojums nebūs pieejams. Turklāt sīkdatnes palīdz statistiski reģistrēt mūsu vietnes lietošanu, lai to varētu uzlabot, kā arī sniegt Klientam mūsu labāko piedāvājumu. Šīs sīkdatnes ļauj mums automātiski atpazīt, kad apmeklējat mūsu vietni, kad esat bijis kopā ar mums. Sīkdatņu apstrādātie dati ir nepieciešami iepriekš minētajiem mērķiem, lai aizsargātu mūsu un trešo personu likumīgās intereses saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679.

 1. Jūsu tiesības
 • Lai uzzinātu, vai, kādam nolūkam un kuru jūsu personas datu apstrādi mēs veicam.
 • Lūgt izsniegt jūsu rīcībā esošos personas datus.
 • labot savus personas datus, ja informācija par jums ir nepareiza vai nepilnīga, sniedzot atjauninātu informāciju.
 • Ja esat devis piekrišanu personas datu apstrādei, lūdziet ierobežot datu apstrādi vai dzēšanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka noslēgtā līguma gadījumā, kā arī citos gadījumos, kad personas datu apstrāde ir juridiski pamatota, Klients nav tiesīgs pieprasīt personas datu apstrādes pārtraukšanu un šādu datu dzēšanu.